Gücün simgesi Moğolistan

Gücün simgesi Moğolistan

Yazar Yazarım     05-01-16     Biyografiler, Genel     Gücün simgesi Moğolistan     614 Defa Okundu

Gücün simgesi Moğolistan

Moğolistan’ın bulunduğu büyük topraklar birçok bozkır imparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır.

Moğolistan’ın bulunduğu büyük topraklar birçok bozkır imparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır. 1206 Yılında Cengiz Kağan Moğol imparatorluğunu kurmuş ve İnsanlık tarihinin en güçlü ve birleşik olarak en büyük alana sahip imparatorluğu olmuştur. Bugünlerde Cengiz Kağan’a verilen önem ve saygının nedenini anlamak için ufak bir bozkır halkını nasıl bir ömür içerisinde güç timsali imparatorluğa çevirdiğini iyi araştırmak gereklidir. Cengiz Han öylesine büyük bir güç oluşturmuştur ki, kendi başarıları sonrasında oğullarının şuan ki Çin topraklarında oluşturduğu Yuan Hanedanlığı Doğu Asya’ya hükmetmiş, Çin tarihinin en önemli dönemlerini yaşatmıştır.

MOĞOLİSTAN’DA KOMÜNİZM
Çin’e ait son hanedanlık olan Qing Hanedanlığı 1644 yılından 1911 yılına kadar Moğolistan’ı kontrol etmiştir. Çin ve Rusya ile geçen mücadelelerden sonra 1928 yılında, Sovyetlerin de etkisiyle Moğol Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Moğolistan’ın Sovyetler Birliği yakınlaşması, Sovyetlerin 1939 yılında Moğolistan’ı Japon istilasından koruması ile karşılık görmüştür. II. Dünya Savaşı’nın Doğu cephesini oluşturan Japonya, Çin’i istila etmiş ve aynı yıl Sovyetler ile savaşmıştır.
Sovyetler Birliği’nin dağılması Moğolistan’ı da etkilemiş ve 1991 sonrası adım adım komünist yönetim sona ermiştir.

MOĞOL TOPRAKLARINDA TÜRK TARİHİ
Moğolistan toprakları üzerinde Göktürk Kağanlığı (552- 744) da hüküm sürmüştür. Göktürkler bu bölgede Cücenler (Avarlar) hakimiyetine son vermiştir. Birçok bölünme, güç dengelerinde değişikliklerle geçen Türklerin Orta Asya’daki tarihi boyunca birçok devlet kurulmuş ve coğrafyadaki Türkî dil konuşan bir düzineyi aşkın halk yaşamıştır. Moğollar ile bu dönem içerisinde yakın temas ile kültür ve dil alışverişi olmuş, bunun etkileri de günümüze kadar devam etmiştir. Moğol ve Türk dilleri arasında 1000 civarı yakın kelime bulunmaktadır. Ayrıca dilbilgisi ve sesbilim açısından yakınlığı dolayısıyla da dillerin yakın temasından öte, ortak köke ait oldukları düşünülmektedir.
Dönem dönem Çinlileri hâkimiyet altına almış olan ve ayrıca Çin hâkimiyetinde uzun süreler geçirmiş olan Moğol tarihi hemen her döneminde savaş ile geçmiştir. Şu anki Çin topraklarında İç Moğolistan adı verilen bir alan bulunmaktadır. Neredeyse yüzölçümü ile Moğolistan kadar bir alanı kapsayan iç Moğolistan’da etnik köken olarak Moğol olan bir halk yaşamaktadır. Ancak bugün itibariyle bu büyük toprak alanında yaşayan halkın yalnızca % 17’si Moğol kökenlidir. 4 milyon 200 bine tekabül eden bu rakam Çin nüfusunun içerisinde neredeyse bir pirinç tanesi iken, kendi ülkesi içerisinde nüfusu 3 milyon nüfusa sahip olan Moğolistan için oldukça önemli bir popülâsyondur.
Yüzyıllar boyunca savaş ve istila ile geçen tarihi sonrasında Moğollar dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır. Bugünkü Rusya toprakları içerisinde bilhassa Baykal gölü civarında yaşayan Buryatların çoğunluğunu oluşturduğu Buryatya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonuna bağlı federe bir Cumhuriyettir. Buryatlar Moğolcayı zaman içerisinde ikinci plana atmış ve daha çok Rusça konuşur hale gelmişlerdir son dönemde.

ÇİN SEDDİ’NİN İNŞASINDA TÜRK VE MOĞOL ETKİSİ
Büyük Çin Seddi’nin temelleri milattan önce 770 yılına dayanmaktadır. Çeşitli dönemlerde farklı bölgelerde ve oluşturulmuştur duvarlar. Çin Seddi sanılanın aksine tek bir hattan oluşmadığı gibi tek bir dönemde de yapılmamıştır. Yıllar içerisinde yenilenmiş veya geliştirilmiştir. Uzaydan görülebilen tek insan yapısı olduğu ise en az Neil Armstrong’un Ay’da ezan sesi duyduğu iddiası kadar yanlıştır. Bu konunun ciddi tartışmalar yaratması üzerine yapılan test ile Çin Seddi’nin ay’dan görülebilmesinin, 3,2 kilometre uzaktan bir insan saçının görülebilmesi olasılığı ile eşit olduğu sonucuna varılmıştır.
Çin Seddi, Moğol ve Çin’in kuzeyinde yaşayan bozkır halklarının istilalarına karşı korunmak amacı ile yapılmıştır. Duvarın 2.700 yıllık tarihi içerisinde şuan ki Moğolistan topraklarında birçok dönem Türkî İmparatorluklar kurulmasının da sebebi ile bazı kişilerce Çin Seddi’nin inşasında Türk korkusunun da etken olduğu söylenmektedir. Duvarın, Moğol ve Türkî halklara karşı savunma çabası öyle bir eser ortaya çıkmıştır ki, birçok kaynakta Çin Seddi Dünya’nın 7 harikasından biri olarak kabul edilmektedir.

Etiketler

Sende Paylaş:  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?


Bizi Takip Etmeyi Unutmayın!